راههای رشد اقتصادی افغانستان/میزان تورم و رشد اقتصادی در 2020 چقدر خواهد بود؟

به گزارش جامعه پرس، در گزارش بانک توسعه‌ای آسیایی آمده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2019 در حالی رشد نامحسوسی داشته است که بخش کشاورزی این کشور بازیابی شده است. اگرچه افزایش خطرات امنیتی و بلاتکلیفی سیاسی همچنان مانعی برای رشد بخش‌های خدمات و زیرساخت‌های این کشور می‌باشند.

بانک توسعه‌ای آسیایی در چشم‌انداز  2019  خود، رشد تولیدات داخلی افغانستان را به میزان 2.7 درصد پیش‌بینی کرد. این میزان در مال آوریل 2019،  2.5 درصد بود.

همچنین انتظار می‌رود میزان رشد تولیدات داخلی افغانستان در سال 2020 به میزان 3.4 درصد بسته به وضعیت این کشور رشد خواهد داشت.

«نارندرا سینگرو» مدیر کشوری بانک توسعه‌ای آسیایی برای افغانستان در این رابطه گفت: افغانستان با نگاه به جلو می‌تواند رشد اقتصادی خود را بوسیله توسعه زیرساخت، توسعه محیط‌های تجاری، تقویت کلکسیون درآمد داخلی و ایجاد فرصت‌های استخدامی بیشتر افزایش دهد.

آب‌وهوای مطلوب موجب شد تا بخش کشاورزی این کشور بتواند از خشکسالی سال گذشته قوی‌تر از حد انتظار بهبود یابد. پیش‌بینی می‌شود با افزایش محصولات کشاورزی درآمد خانوارها هم برای حمایت رشد در مصرف شخصی نیز رشد یابد.

متوسط تورم سالیانه در نیمه نخست سال 2019 از 0.8 درصد در سال گذشته به 2.5 درصد رسید.

تورم مواد غذایی  با وارونه شدن کاهش غیرمعمول قیمت‌های مواد غذایی در سال 2018، دقیقا  زمانی که واردات با کمبود ناشی از خشکسالی مواجه شد، با 3.4 درصد موجب افزایش میزان تورم کلی در نیمه اول سال 2019 شد. در این گزارش آمده است که با کاهش قیمت‌های سوخت بین‌المللی و افزایش افغانی در برابر ارزهای دو شریک تجاری بزرگ شامل ایران و پاکستان، تورم غیرمواد غذایی از 2.1 درصد سال گذشته به 1.7 درصد کاهش داشت. در صورت توازن، انتظار می‌رود که تورم سال 2019،  2.0 درصد کمتر نسبت به 3.0 درصد پیش‌بینی شده است. میزان تورم در سال 2020 حدود 3.5 درصد پیش‌بینی شده است.

با بازیابی بخش کشاورزی، صادرات در نیمه نخست سال 2019 تا 2.1 درصد افزایش و واردات به طور چشمگیری نسبت به دوره مشابه سال گذشته به میزان 7.7 درصد کاهش داشته است.

امنیت و وضعیت سیاسی افغانستان همچنان دورنمای نگرانی اقتصادی این کشور به شمار می‌رود. همچنین ناامنی مداوم به شدت بر تجارت و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در این کشور تاثیر می‌گذارد.